Stichting H.E.L.D.

Den Dungen

Doelstelling

Stichting H.E.L.D. is in november 2018 opgericht.
De letters H.E.L.D. staan voor Houd Een Leefbaar Dorp.


Onze stichting heeft ten doel:
meer vitaliteit in het dorp en het dorp leefbaar houden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Bevorderen van vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskern door het initiëren van projecten en organiseren van activiteiten en evenementen.
  • Bevorderen van het geluk en plezier van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
  • Bevorderen van de sociale cohesie van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van laagdrempelige culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
  • Bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie van de plaatselijke gemeenschap. Zowel het beleven als het actief participeren door het ontwikkelen van projecten en activiteiten.
  • Stimuleren van toerisme en recreatie met behoud van dorpskarakter door het initiëren van projecten en/of faciliteren bij projecten.
  • Inzetten voor het behoud van dorpserfgoed
  • Het saamhorigheidsgevoel bevorderen door het organiseren van ontmoetingen en beleving in de dorpskern Den Dungen en Maaskantje

De stichting beoogt niet het maken van winst.