Stichting H.E.L.D.

H.E.L.D. staat voor Houd Een Leefbaar Dorp. En onze vrijwilligers zijn onze helden!

Stichting HELD

Stichting H.E.L.D. is in november 2018 opgericht. De letters H.E.L.D. staan voor Houd Een Leefbaar Dorp.

Onze stichting heeft ten doel: meer vitaliteit in het dorp en het dorp leefbaar houden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Bevorderen van vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskern door het initiëren van projecten en organiseren van activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van het geluk en plezier van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van de sociale cohesie van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van laagdrempelige culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie van de plaatselijke gemeenschap. Zowel het beleven als het actief participeren door het ontwikkelen van projecten en activiteiten.
 • Stimuleren van toerisme en recreatie met behoud van dorpskarakter door het initiëren van projecten en/of faciliteren bij projecten.
 • Inzetten voor het behoud van dorpserfgoed
 • Het saamhorigheidsgevoel bevorderen door het organiseren van ontmoetingen en beleving in de dorpskern Den Dungen en Maaskantje

 

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het bestuur wordt gevormd door: Angela Boselie | Secretaris Christel Heijmans | Voorzitter John van Rutten | Penningmeester

Stichting H.E.L.D. is in november 2018 opgericht. De letters H.E.L.D. staan voor Houd Een Leefbaar Dorp.

Onze stichting heeft ten doel: meer vitaliteit in het dorp en het dorp leefbaar houden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Bevorderen van vitaliteit en leefbaarheid in de dorpskern door het initiëren van projecten en organiseren van activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van het geluk en plezier van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van de sociale cohesie van de plaatselijke gemeenschap door het organiseren van laagdrempelige culturele/sportieve activiteiten en evenementen.
 • Bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie van de plaatselijke gemeenschap. Zowel het beleven als het actief participeren door het ontwikkelen van projecten en activiteiten.
 • Stimuleren van toerisme en recreatie met behoud van dorpskarakter door het initiëren van projecten en/of faciliteren bij projecten.
 • Inzetten voor het behoud van dorpserfgoed
 • Het saamhorigheidsgevoel bevorderen door het organiseren van ontmoetingen en beleving in de dorpskern Den Dungen en Maaskantje

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter | vacature
Secretaris | Angela Boselie 
Penningmeester | John van Rutten